Truyện của Wibu-102

Đăng bởi: Wibu-102

136 - 40 - 2

Rimuru trở về sau khi gây dựng bao tập đoàn đa cấp ở khắp mọi vũ trụ sau gần 5

Đăng bởi: Wibu-102

66462 - 7575 - 58

Rimuru lạc vào thế giới của Naruto, và trở thành trùm đa cấp!!! Mình không sở hữu bất kỳ nhân vật

Đăng bởi: Wibu-102

57093 - 6380 - 57

Rimuru như mọi lần, để tránh gây phiền hà hoặc đe dọa người khác bằng sức mạnh của mình nên

Đăng bởi: Wibu-102

31047 - 2266 - 27

Vì một sự cố trong phòng làm việc của mình, rimuru quay trở lại quá khứ của mình thành hình

Đăng bởi: Wibu-102

107 - 9 - 1

Thứ cản bước tiến của các bạn trong việc trở nên thân thiện hơn, hoặc bất cứ việc gì là

Đăng bởi: Wibu-102

8861 - 1212 - 18

Rimuru sau một sự cố nào đó sẽ trở về quá khứ, cái thời mà Veldora còn đi phá làng