Truyện của Toamcuagin

Đăng bởi: Toamcuagin

20466 - 1306 - 21

Tác giả: Quyết Tuyệt Edit: Gin's Nguồn: Kho tàng đam mỹ - fanfic Tình trạng bản gốc: 67 chương + 2 phiên ngoại Tag:

Đăng bởi: Toamcuagin

248 - 23 - 1

Tác giả: Chips2 Trans: Gin's Nguồn: AO3 Note: Có cảnh nóng, lời lẽ thô tục. Cân nhắc trước khi đọc. --- Fanfic Gallavich trong series

Đăng bởi: Toamcuagin

175 - 9 - 1

Tác giả: whisper57 Nguồn: AO3 Trans: Gin's Summary: Mickey thật sự, thật sự rất muốn hôn Ian. Bản dịch đã có sự cho phép

Đăng bởi: Toamcuagin

2260 - 508 - 32

Tác giả: Kiếm Phách Cầm Tâm Edit: Gin's Nguồn: Kho tàng đam mỹ - fanfic Tình trạng bản gốc: 32 chương + 3

Đăng bởi: Toamcuagin

41134 - 3150 - 99

Tác giả: Bất Gian Bất Giới Edit: Gin's Nguồn: Kho tàng đam mỹ - fanfic Tình trạng bản gốc: 126 chương + 2

Đăng bởi: Toamcuagin

61727 - 4973 - 88

Tác giả: Bất Gian Bất Giới Edit: Gin's Nguồn: Tấn Giang Tình trạng bản gốc: hoàn 87 chương Văn án Buổi tối trong sân trường

Đăng bởi: Toamcuagin

43286 - 2463 - 15

Tác giả: Mộc Hề Nương Edit: Gin's Nguồn: Tấn Giang Tình trạng bản gốc: Hoàn 22 chương. Tag: ABO, 1×1, HE, sinh tử, báo