Truyện của Thkieu005

Đăng bởi: Thkieu005

115 - 9 - 8

Giới thiệu nhân vật : Hàn Lạc Phong : Một vương gia cao quý , lạnh lùng ,Tàn bạo đối