Truyện của SenTm112

Đăng bởi: SenTm112

41017 - 4691 - 45

Tên truyện: Trọng sinh chi tố quỷ. Tác giả: SenTm Bìa truyện từ: Artist: @朕以帅治国 Cre: till-valhalla.lofter.com Nguyên tác: Ma đạo tổ sư + Trùng

Đăng bởi: SenTm112

4015 - 418 - 25

Tên truyện: Lạc Tác giả: SenTm Nguyên tác: Ma đạo tổ sư. Của: Mặc Hương Đồng Khứu. --- "Ôn Nhược Hàn, vì cái gì đến