Truyện của Quyt_lovely

Đăng bởi: Quyt_lovely

1694 - 100 - 1

Đăng bởi: Quyt_lovely

116706 - 3156 - 46

- Anh…thật sự sẽ bỏ cuộc? Vẫn tư thế quay lưng về phía cậu, anh đáp nhẹ tênh: - Anh có thể

Đăng bởi: Quyt_lovely

1777 - 60 - 1

Đăng bởi: Quyt_lovely

11660 - 422 - 5

Xin em. Làm ơn. Đừng rời bỏ tôi. Tôi cần em hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Và

Đăng bởi: Quyt_lovely

1070 - 48 - 1