Truyện của Penn_sama

Đăng bởi: Penn_sama

79301 - 2689 - 118

Tất cả các báo cáo về SCP đều nằm trong này. Mỗi ngày 1 chap, 1 thời điểm khác nhau --- Xù

Đăng bởi: Penn_sama

4298 - 40 - 22

Some stories from "Inside"

Đăng bởi: Penn_sama

19400 - 1093 - 52

Đọc muốn lòi con mắt Đọc muốn móc mắt ra mà đọc Đọc muốn toét con mắt Đọc muốn vô bệnh viện mắt