Truyện của Niep_Niep

Đăng bởi: Niep_Niep

939763 - 33809 - 159

Tên đầy đủ: LINH HỒN CỦA ÁC QỦY: TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! Tác phẩm chính thức thứ nhất [No.1] Thể

Đăng bởi: Niep_Niep

1265766 - 2276 - 14

Truyện ngược, sủng, H, He Số chương: đang viết lại, chưa rõ tình trạng. Cô nói: Anh chỉ nhìn thấy em cười

Đăng bởi: Niep_Niep

329970 - 2725 - 7

Thông báo mới: [Vì hiện tại mình đã chuyển nhà sang ứng dụng Novel Toon nên những chương còn lại

Đăng bởi: Niep_Niep

95437 - 4494 - 14

Là tất cả các đoạn ngắn mà Niếp viết. Lấy tên nhân vật chính làm tên đoản cho dễ phân biệt

Đăng bởi: Niep_Niep

1416 - 21 - 40

#Nguồn website: tieuthuyetniepniep.com [HỆ LIỆT: LINH HỒN CỦA ÁC QUỶ.] Anh và cô đều là vai phụ của một cuộc tình. Người cô