Truyện của Memory_Land

Đăng bởi: Memory_Land

681916 - 53074 - 101

Tên gốc: Khuy Quang Tác giả: Trì Tổng Tra Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE

Đăng bởi: Memory_Land

105749 - 16902 - 176

Tên gốc: Lão công thân hoạn bệnh nan y Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ Tình trạng: Hoàn (171

Đăng bởi: Memory_Land

1950511 - 231141 - 123

Tên gốc: Đến lượt ta lên sân khấu mang phi Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường Thể loại: Cường cường,

Đăng bởi: Memory_Land

88355 - 17262 - 136

Tên khác: Thiên tài công lược luận [Thực tế ảo] Tác giả: Lý Ôn Tửu Tình trạng raw: 203 chương chính truyện

Đăng bởi: Memory_Land

172354 - 19058 - 72

Tên truyện: Cơ Dị Tác giả: Dã Dữ Man Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE ,

Đăng bởi: Memory_Land

1948 - 171 - 1

Tên truyện: Phi điển hình cứu rỗi [xuyên nhanh] Tác giả: Tiểu Ngô Quân Tags: Cường cường, chủ thụ, hệ thống, xuyên

Đăng bởi: Memory_Land

81118 - 11970 - 127

Tên khác: Tiểu ngọt A ai không thích đâu Tác giả: Yêu Rượu Mơ Nhất (Tối Ái Mai Tử Tửu) Tình trạng

Đăng bởi: Memory_Land

14364 - 388 - 1

Tên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE ,

Đăng bởi: Memory_Land

81368 - 6941 - 93

Tên truyện: Phù Du Tác giả: Dã Dữ Man Tình trạng bản gốc: Hoàn thành 92 chương (87 chương chính văn +

Đăng bởi: Memory_Land

825365 - 80805 - 123

Tên truyện: Bàn luận kết cục cứu lầm nhân vật phản diện Tác giả: Phượng Vũ Niết Thể loại: