Truyện của HarunoAkira

Đăng bởi: HarunoAkira

199 - 6 - 2

Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết: Liễu Thị Từ Thiên Hy dung mạo đoan trang, khuynh quốc khuynh