Truyện của Han_To_Tong

Đăng bởi: Han_To_Tong

1060 - 117 - 15

Sinh ra đã mang một thân phận đặc biệt. Cho đến khi nhận thức được bản thân, tự nhủ phải

Đăng bởi: Han_To_Tong

1143 - 63 - 6

Nay là 31/05/2018 Mai mấy đứa cùng phòng đều có bài kiểm tra cuối kì môn Anh Viết 2, lại có

Đăng bởi: Han_To_Tong

1259 - 72 - 10

=_="... đời cuối cùng cũng đã ruồng bỏ ta... Ta cư nhiên nhặt nhạnh những ý tưởng điên rồ của bản