[ZSWW] CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU

Giới thiệu truyện:

Người đi nên trà nguội rồi Có phải vì không còn quan trọng nên không nhất thiết phải nghĩ Không phải vì người vô tâm, chỉ tại tâm người không đặt nơi ta. Tự cho mình quan trọng Cược hết lần này đến lần khác Kết quả, vẫn là thua đến thảm hại Thật thê thảm, đáng đời lắm Đau đến như vậy mà vẫn không muốn buông Nhưng cuối cùng, vẫn là nên buông đi thôi TRUYỆN VỀ CHIẾN - BÁC, LÀ FANFICTION, HOÀN TOÀN KHÔNG LIÊN QUAN NGƯỜI THẬT,CHỈ LÀ CÂU CHUYỆN CỦA RIÊNG TÁC GIẢ LÀ NGƯỜI LỊCH SỰ, VUI LÒNG KHÔNG NÓI LỜI ĐẮNG CAY NẾU KHÔNG THÍCH VÀ KHÔNG CHUYỂN VER CHÂN THÀNH CẢM ƠN!!!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: