𝖂𝖔𝖗𝖑𝖉 𝖈𝖍𝖆𝖔𝖘 // Zata×Laville //𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛:𝙲𝚑𝚒𝚕𝚍𝚎

Giới thiệu truyện:

Author : Childe Maybe: OOC? Ending : HE, R18, Rape,... WR: MyAu in Fiction: Roiue là em gái Laville. 𝙎𝙤𝙢𝙚7 : All Skin Zata × Laville Tay Đua Đường phố. ----------- Do not repost my fanfiction! Không xin ver chuyển ver. 𝙔𝙤𝙪 𝙙𝙤𝙣'𝙩 𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙕𝙖𝙩𝙇𝙖𝙫,𝘽𝙧𝙞𝙇𝙖𝙫 𝙤𝙧 𝘼𝙡𝙡𝙇𝙖𝙫𝙞? 𝙋𝙡𝙚𝙖𝙨𝙚 𝙇𝙚𝙖𝙫𝙚 𝙢𝙮 𝙁𝙖𝙣𝙛𝙞𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣. ___________ 𝙺𝚑𝚊𝚒 𝚋ú𝚝 : 20 - 8 - 2022 Đó𝚗𝚐 𝚋ú𝚝: [?] - [?] - [20?]

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: