YZL | Moment.

Giới thiệu truyện:

'moment' là tiệm cà phê nhỏ của Trương Gia Nguyên. 'moment' là khoảnh khắc em gặp anh. - Châu Kha Vũ có biết tại sao tiệm cà phê của Trương Gia Nguyên gọi là 'moment' không? Vì Trương Gia Nguyên em muốn ghi lại từng khoảnh khắc trong cuộc sống này và thật tình cờ, Kha Vũ là một trong số những khoảnh khắc đáng nhớ nhất mà em có được. - OOC.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: