YZL - Em muốn tình yêu

Giới thiệu truyện:

Một chiếc fic nhạt. Giảng viên 🥣 x Guitarist ⭕️ Gỡ mìn: Cưới trước yêu sau, sinh tử văn, age gap, HE. Warning: OOC. Fic có nhắc đến việc đàn ông mang thai. Fanfic xây dựng dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Không đại diện cho bất kỳ ai cả.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: