YG CONFESSION [VN]

Giới thiệu truyện:

Trước khi viết confession, các cậu hãy đọc qua rules trước nha! (rules ở trong) Link: https://docs.google.com/forms/u/2/d/e/1FAIpQLSdoj4Guc1yUv0fHFKy0roA4ci6Oi-9KMh8b4mNs5F-vu7zoJQ/viewform

Danh sách chương: