yêu chị hơn cả bản thân anh || kim taehyung x bae joohyun

Giới thiệu truyện:

Người viết: Crystal \\"Trời đổ mưa rồi kìa chị." "Chị thấy mà." "Trời đổ mưa như thế...vậy sao chị chưa đổ em?" \\

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: