[Xuyên nhanh] Cực phẩm nam thần - Giang Hồ Bất Kiến

Đăng bởi: ryonsaka

Cập nhật: 07-12-2018

Tag:#mauxuyên#nhanhxuyen


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Văn án Làm một cái cô hồn dã quỷ, chu trạch giai xuyên qua với các loại thế giới Chỉ vì hoàn thành hứa nguyện người nhiệm vụ. Nghe nói, chỉ cần hoàn thành một ngàn cái nhiệm vụ, liền có thể chân chính trở lại quá khứ, tìm về đã từng chính mình. _______________________ Bị lừa gạt đại ảnh hậu, tao ngộ vườn trường khi dễ hài tử, trở thành cùng thê nữ nhân, bị lừa bán đến sơn thôn sinh viên...... Chu trạch giai gặp được đủ loại hứa nguyện giả, hơn nữa thay đổi bọn họ nhân sinh, đây là chu trạch giai số mệnh.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: