Xưng hùng thiên hạ chi mãnh tướng như mây称雄天下之猛将如云

Đăng bởi: SauLuoiSo1

Cập nhật: 02-01-2016


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Cái gì, bọn họ võ tướng lợi hại? Kia Hạng Tịch, Lữ Phụng Tiên, Nhiễm Mẫn mặt hướng thế nào các? Cái gì, bọn họ mưu sĩ nghịch thiên? Xem thấy bên kia bởi vì mưu chủ nhiều lắm mà bị xa lánh muốn đi khiêu giang Gia Cát Lượng sao! Cái gì, bọn họ thích khách vô song? Đó là gặp qua Kinh Kha, Chuyên Chư, yếu cách ra tay mọi người đã chết! Cái gì, bọn họ binh mã tinh nhuệ? Của ta giành trước tử sĩ, huyền giáp quân, bối ngôi quân bất tài a! Xuyên qua đến Thương Lam Đại Lục, này võ hồn hoành hành, trí mưu che thiên thời đại, ta muốn dùng của ta hai tay tạo ra ra một mảnh thật to thiên không, thái dương sở chiếu, giai cho ta đại hán đế quốc.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: