(Xong/ĐM) Đừng hòng bẻ cong được tôi - Lâm Thất Niên

Đăng bởi: xoai_quyt

Cập nhật: 09-10-2022

Tag:#1x1#danmei#vamat


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Đừng hòng bẻ cong được tôi Tên gốc: 别想掰弯我 - Biệt tưởng bài loan ngã Tác giả: 林七年 - Lâm Thất Niên Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Vườn trường, Hiện đại, Vả mặt, HE, 1vs1. Nguồn raw: Tấn Giang Với sự giúp đỡ của anh Dịch ngay, Chị google và một số anh chị trang web phần mềm chuyển ngữ khác. Edit: 🥭 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành 70 chương + 4 ngoại truyện Tình trạng edit: Hoàn thành

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: