Xin chào, em gái !

Giới thiệu truyện:

- Anh yêu em. - Anh hai! - Đừng gọi anh hai nữa. Anh không phải anh của em, chúng ta không cùng chung huyết thống! Chuyện đầu tay trên wattpad, có sai sót mong mọi người góp ý để tớ rút kinh nghiệm ^^

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: