Xàm, xàm nữa và xàm mãi!( BSD)

Giới thiệu truyện:

Khi vừa mới đọc xong BSD thì nghĩ ra được cái fic nhảm lìn này.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: