[X][HP/VH] Nhóm Người Theo Đuổi Harry

Giới thiệu truyện:

Tác phẩm: Nhóm người theo đuổi Harry Tác giả: Phong Mật Nịnh Mông Ngữ Thể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Ma pháp, Harry Potter đồng nhân, Phương Tây, 1x1, HE, OE, Chủ thụ, Nhẹ nhàng. CP chính: Lord Voldemort (Kurt Gaunt) x Harry Potter CP phụ: Draco Malfoy x Harry Potter Severus Snape x Harry Potter Tình trạng bản gốc: Hoàn (16 chương) Tình trạng bản edit: Đang (Coming soon~) Editor: NHPC Công trình được bắt đầu từ : 27/02/2022 Công trình được hoàn thành: dự kiến 12/08/2022

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: