Wizards's house | wizarding_stories

Giới thiệu truyện:

Đoàn tàu mang số hiệu 5972 thuộc Cơ quan đường sắt cao tốc Hogwarts xuất phát tại ga King Cross đến ga Hogsmeade sẽ khởi hành trong ít phút nữa. Đoàn tàu nằm trên đường sắt số 9 3/4. Hành khách có vé đi tàu nhanh chóng ổn định vị trí để đoàn tàu chuyển bánh được an toàn ... Attention please! The 5972 train is owned by Hogwarts Express Railway Authorities departing at King Cross station to Hogsmeade station will depart in a few minutes. The train is on railway No. 9 3/4. Passengers with train tickets quickly stabilize their seats so that the train can safely transfer ... "Let the author's ability spread to you, Muggles." © Wizards's house.

Danh sách chương: