when we were young || j.jk

Giới thiệu truyện:

Cậu của năm tháng ấy là cậu tuyệt vời nhất, tôi mãi sau này mới là tôi hoàn hảo nhất. Sự tuyệt vời của hai ta cách nhau tận một tuổi trẻ. Dù thế nào cũng không bắt kịp được thanh xuân...

Danh sách chương: