What? What?- KOOKMIN- SOCIAL MEDIA AU

Giới thiệu truyện:

Beauty blogger Jimin ghét những thứ kinh dị. Youtuber Jungkook chuyên khám phá nhà ma. Nếu họ cùng vướng phải một challenge hẹn hò trên Youtube thì thế nào nhỉ?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: