(Vong Tiện) Toàn thế giới chỉ có một mình ta tin tưởng ta có vị hôn thê

Giới thiệu truyện:

Toàn thế giới chỉ có một mình ta tin tưởng ta có vị hôn thê (全世界只有我一人相信我有未婚妻) - Ma Đạo Tổ Sư đồng nhân. Tác giả: Xao Sang (Xao Thị Bản Thể) - 敲sang (敲是本体) Nghĩ một cái não động √ Nguyên tác hướng √ Vong Tiện only√ Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học thời kì √ Một cái yêu sớm cố sự √ Ngọt ngào yêu sớm đương nhiên hoặc là đến chiến tranh √ Kịch bản cẩu huyết √ OOC Dự cảnh √ Khi còn bé phát sinh chút cẩu huyết sự tình, lấy nãi kít tính cách khẳng định muốn phụ trách, các gia trưởng cảm thấy hai cái tiểu nam hài đùa giỡn không có gì tốt phụ trách không phụ trách, nhưng là nãi kít quật cường muốn cho nãi Tiện một câu trả lời thỏa đáng, các đại nhân không có cách nào vậy chúng ta cho ngươi hai đính hôn đi (dỗ hài tử thuyết pháp), liền đem đính hôn viết an ủi nãi kít, cái nào nghĩ đến hài tử tưởng thật hôn thư một giấu mười năm, chờ cầu học trong lúc đó chậm rãi phát hiện toàn thế giới chỉ có một mình hắn tin tưởng mình có vị hôn thê...... Nguồn: Lofter.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: