[Vong Tiện] Không tin, ngươi hỏi Hàm Quang Quân

Giới thiệu truyện:

Nguồn: https://zuoyexingchenqiasini936.lofter.com/ Giả thiết: Giang ghét ly ăn mặc một thân áo cưới làm tiện tiện cho nàng chưa sinh ra hài tử lấy tự, tiện tiện vừa mới nói một tiếng hảo, đã bị hắn trong óc một đạo thanh âm ngăn cản. Bổn văn như cũ thân lam Nhiếp, đối kim giang hai nhà không hữu hảo, nếu là không mừng, xin đừng tiến, cũng chớ phun.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: