[Vong Tiện] Đêm qua phong

Giới thiệu truyện:

Đồng nhân Ma đạo tổ sư của tác giả 松间月 ( https://yuhe103675.lofter.com/ ) 《 đêm qua phong 》 đối giang gia ( chủ yếu là jc) có chút không hữu hảo, nhưng không chán ghét giang phong miên cùng giang ghét ly, cho nên cũng sẽ không rất ngược bọn họ, nếu có không thích đích có thể trực tiếp không xem, nhưng không cần phun tác giả, dù sao viết văn không phải vì đón ý nói hùa ai, mà là vì bù lại chính mình đích tiếc nuối. Của ta văn có đối giang gia không hữu hảo có hữu hảo, nhưng có một chút, chính là sẽ không ngược lam trạm cùng tiện tiện, dù sao hai người kia đã muốn bị rất nhiều đích khổ, cho nên tiện tiện sẽ bị nguyên sang nữ chủ nuôi lớn, nhận hết quan tâm sủng ái, đương nhiên đối tiên môn bách gia ta sẽ không hữu hảo đích. Nếu có thể nhận, liền tiếp tục xem, không tiếp thụ liền đóng cửa, độc giả đích duy trì chính là ta tiếp tục đi xuống đích động lực!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: