[Vong Tiện] Ai mới là phía sau màn Boss

Giới thiệu truyện:

Tác giả 凌千浔(缘更) https://wuyouwushang466.lofter.com/post/311175c4_1c8c0e923 Nguỵ lịch sử thể, một đám học sinh tụ lại với nhau đoán ai mới thật là huyền chính sau màn boss Hôm nay vẫn là các đại lão phong bình bị hại một ngày 🤣🤣🤣🤣 Vong tiện only. Trừ ra vong tiện toàn viên thẳng!!!!! Một thiên sa điêu văn, không dỗi người, giang gia hầu như không có suất diễn, giang phấn thận nhập Chính văn hoàn (+2 pn)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: