Võng du chi Tà Thần nghịch thiên- Full

Đăng bởi: hanthientuyet

Cập nhật: 04-04-2016


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Cpnverter: hanthientuyet Nguồn: http://www.shumilou.net/txt/12730/ Nội dung giới thiệu tóm tắt: Tỉnh dậy, trở lại mười năm trước trung học đệ nhị cấp thời kỳ... Đời này, ta muốn giết hết kiếp trước hại ta người, tàn sát hết kiếp này ngăn trở ta hạng người! Đời này, ta muốn phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ! Đời này, ta muốn để cho ngày này, lại cũng không che nổi mắt của ta! Đời này, ta muốn để cho này, lại cũng mai táng không được lòng! ... Mụ mụ: Còn không nhanh chóng đi làm bài!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: