| Volhar | Đoản

Giới thiệu truyện:

Tác giả: chanienn Warning: truyện phi logic! Giữa yêu và hận, em chọn hạnh phúc. Tom. Đừng gọi cái tên Muggle đó, gọi ta là Voldy.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: