Vol.1 | Trauma

Giới thiệu truyện:

Trên đời này, làm gì có câu chuyện nào không đi đến hồi kết. Cũng giống như thế, chẳng có vết thương nào mà không thể chữa lành. ___ Pairing: Kanemoto Yoshinori x So Junghwan Note: Fic có cùng tuyến nhân vật với Remorse, Amireux, Saudade và Evanescent. 030421 - 190521

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: