《VNF》Trong lòng, còn có...

Giới thiệu truyện:

viết cho tất cả những con người mình yêu quý. ngoại trừ bộ ba 421, 1710 và 54 đã có fic riêng. cảnh báo: sẽ ooc, rất nhiều là đằng khác.

Danh sách chương: