VnC | VaniJean Transfic Collection

Giới thiệu truyện:

Tổng hợp những fic dịch của cặp đôi Vanitas x Jeanne (Vanitas no Carte). Các fanfic có nguồn ở AO3 và đều được các tác giả cho phép dịch. Nhân vật thuộc về Mochizuki Jun. Nội dung các fanfic thuộc về các tác giả. Bản dịch thuộc về tôi. CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI W.A.T.T.P.A.D. KHÔNG ĐƯỢC MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU.

Danh sách chương: