[Vminkook/full] Nhóc con, em là của bọn tôi!

Giới thiệu truyện:

Fic của au, vui lòng không mang ra ngoài, thể loại ngược, sủng,đam mỹ, fanfic Tiểu mỹ thụ Jiminie là con cưng quốc dân, cũng là con cưng của ta Nên nhớ đọc thì đừng chùa Là công sức au bỏ ra, vui lòng cho au xin 1 vote :>>>>

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: