VMIN | TEACHER! (√)

Giới thiệu truyện:

« Park Jimin thích thầy Kim Taehyung. » Tình trạng: Đã hoàn thành

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: