VKookSu | Trường Học Vampire

Giới thiệu truyện:

Tình yêu của Vampire liệu có đẹp như tình yêu của con người ? . . . . . . . . Tất nhiên là đẹp, đẹp đến nao lòng... ---------------------------------------- Author: Thuyuuki Editor: han_ntt

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: