[VKook Ver/HL-1] Tóm Gọn Tổng Tài

Giới thiệu truyện:

Đã có sự cho phép của edit gốc là ss Soái Huyền Thoại :-) https://soaihuyenthoai.wordpress.com/ %E2%84%98dammy%E2%84%98/tom-gon-tong-tai/ Tác giả: SC Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, tổng tài công x siêu trộm thụ, có H Tóm tắt: Câu chuyện về một tổng tài cao ngạo lỡ thích nhầm một tên trộm. Start: CN.24.7.2016 End: T5.28.7.2016

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: