《VKOOK》Tôi Yêu Cậu! Cậu Bán Sườn Nướng!!!

Đăng bởi: Sun_30121995

Cập nhật: 07-03-2020

Tag:#sumin#vkook#đam


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Chuyện tình và tiếng sét ái tình của Kim Tổng với cậu bán sườn nướng liệu sẽ ntn !? Liệu Kim Tổng sát khí có chấp nhận tình cảm đồng giới!?.... và cuộc tình hơi gian dỡ của cặp còn lại? -Thể loại: Se, He, hơi tí H - Thuyền trong truyện: Vkook+ Sumin

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: