[VKOOK] Sau lưng tôi là chỗ an toàn nhất!

Đăng bởi: -channjunn

Cập nhật: 01-01-2023

Tag:#taekook#vkook


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Mười bảy tuổi gặp cậu, chúng ta là mối quan hệ 'bàn trước bàn sau' Là lần che chắn ai đó ngủ gật Là lần tình nguyện giúp ai đó chép bài Là lần ai đó nói "Chỉ cần đứng sau lưng, tôi tình nguyện che chở cho cậu." Hỗn loạn cả một năm mười bảy tuổi, sang tuổi mười tám Chúng ta đột nhiên chẳng còn là 'bàn trước bàn sau nữa' Chúng ta cùng bàn. Và tớ thích cậu.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: