(vkook) Người ấy và tôi!

Đăng bởi: Cock_BTS

Cập nhật: 10-10-2020

Tag:#kook#tae#taekook


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Chuyện tình của họ, Kim Taehyung và Jeon Jungkook #Hoàn

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: