VKook | LUV

Đăng bởi: BMjuly

Cập nhật: 22-09-2016

Tag:#bts#luv#taeguk#taekook#vkook


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

kth.jjg "Jungkook, khi em được hai mươi, anh nhất định sẽ cưới em làm vợ!" _______ 《Write by Ju》

Danh sách chương: