vincent & louis; full. bl [vi]

Giới thiệu truyện:

lần tôi gặp anh là giữa cánh đồng hoa hồng; lần đầu tôi thấy em là dưới bầu trời xanh. Note: không dành cho những ai đang f.a

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: