【Vihends】True love

Giới thiệu truyện:

Cảnh báo: Bẻ thẳng thành cong câu chuyện sáo rỗng, Viper có bạn gái. Tên gốc: true love Tác giả: 喀秋莎 https://fujue40486.lofter.com/post/318c15b0_2b8528696 Lưu ý: • Dịch láo nhiều đoạn do editor không biết tiếng trung, chủ yếu dịch nhờ vào gg và vốn tiếng anh của bản thân. • Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không bê đi nơi khác.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: