Vết nứt.

Đăng bởi: TouNyu

Cập nhật: 08-04-2017

Tag:#nut#vết


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Có thể đây sẽ là một câu chuyện về {Vòng lặp} thời gian không lối thoát, nhưng cũng hy vọng nó sẽ không phải là một câu chuyện về {Vòng lặp} nào nữa, khi con người có thể nhận ra cách phá vỡ những {Vòng lặp} kia.

Danh sách chương: