[VER] Vkook/Taekook || Quan Hệ Thế Thân

Giới thiệu truyện:

Couple chính: Kim Taehyung x Jeon Jungkook Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tình cảm, cẩu huyết, ngược luyến, gương vỡ lại lành, giới giải trí, 1v1, thế thân, HE. (Chính văn SE, phiên ngoại mới HE) Số chương: 193 chương + 1 phiên ngoại (113 chương chính truyện + 79 chương phiên ngoại theo mạch chính truyện + 1 phiên ngoại song song) Tình trạng: Đã hoàn thành Chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận và đã được sự đồng ý của editor. Nhưng bộ edit gốc này edit chưa được sự đồng ý của tác giả gốc đừng mang ra ngoài nhé!!! Editor: banhcanhodangyeu

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: