VÂN THÂM BA THÁNG [VONG TIỆN][EDIT][TẠM DROP]

Giới thiệu truyện:

Tên gốc: 云深三月 Tác giả: Xyleijk (Cùng tác giả với bộ Loạn Xuân Sớm) Raw: AO3 QT và Edit: nhaminh2012 Tổng số: 56 chương Tóm tắt của tác giả: > Thanh niên Hàm Quang Quân và Lão tổ Tiện mất trí nhớ > Nguyên tác viết lại, thời gian bắt đầu từ lúc cách sự kiện trên lầu ném hoa ở Vân Mộng một tháng trước, dòng thời gian có hơi điều chỉnh một chút. Gọi là mất trí nhớ, ai cũng quên, chỉ nhớ rõ vân thâm không biết chỗ học thiếu niên Lam Trạm ba tháng kia. PS. Mất trí nhớ không nhớ người và mọi thứ, nhưng đã có khả năng phán đoán.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: