Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được.

Giới thiệu truyện:

- Tôi là vampire, không phải con người cho nên anh đừng đến gần tôi cũng như đừng yêu tôi! - Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được, còn những chuyện khác, anh không quan tâm.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: