v-trans | seulrene | your abstract concept of gravity

Giới thiệu truyện:

"Ch-Chị làm gì thế?" Cô lắp bắp khi bị Irene đẩy vào tường, một tay quấn lấy hông và tay còn lại vòng quanh cổ. "Trật tự đi và diễn cùng tôi". Seulrene AU trộm. === Author: ReVeland (AO3) Translator: garyukyoka Status: 1/1 (oneshot chia làm nhiều phần) Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost. Nếu bạn yêu thích fic hãy vào link gốc để comment, kudos ủng hộ tác giả nhé.

Danh sách chương: