v-trans | #askjeongguk | kookmin

Giới thiệu truyện:

rapper Jeon Jungkook mở cuộc hỏi đáp #askjeongguk trên twitter và cậu được hỏi về hình mẫu lý tưởng của mình, Kim Taehyung - fan chân chính của cậu, người không nghĩ sẽ được Jungkook phản hồi đã gửi hình Jimin và hỏi rằng trông anh thế nào. -> Author: Mika⁷ (https://twitter.com/ggukminies) -> Original work: https://twitter.com/ggukminies/status/1225074781084471296?s=21 Translated to Vietnamese by @vanhdid. The translation has been authorized by the author. 🚫Vui lòng không copy/mang đi nơi khác.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: